O nas

Scroll down

Kim jesteśmy?

Jobhouse Sp. z o. o. to ogólnopolska agencja pracy tymczasowej i doradztwa personalnego wywodząca się z Trójmiasta, ze 100% polskim kapitałem, o międzynarodowym zasięgu. Nasza firma specjalizuje się w usługach rekrutacyjnych oraz wynajmie personelu. Oferta skierowana  jest zarówno do firm, które chciałyby scedować część obowiązków kadrowych na firmę zewnętrzną, jak i do kandydatów - osób bezrobotnych, chcących zmienić pracę lub uzyskać dodatkowe źródło dochodów. 

 

Jobhouse Sp. z o.o. od 2011 roku skutecznie pomaga firmom na całym świecie, oferując fachowe doradztwo, profesjonalną obsługę Klienta, zaangażowanie oraz terminowość. Potwierdzeniem jej rzetelności jest certyfikat Krajowego Rejestru agencji Zatrudnienia oraz liczne referencje. Misją firmy jest przyczynianie się do rozwoju rynku pracy - pracowników, firm i społeczności lokalnej. Jobhouse skutecznie realizuje tę misję poprzez aktywizację osób bezrobotnych i starszych oraz wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Nasza firma ściśle współpracuje z innymi instytucjami rynku pracy, takimi jak Powiatowe Urzędy i Ochotnicze Hufce Pracy, Biura Karier, stowarzyszenia i fundacje zajmujące się aktywizacją bezrobotnych oraz środowiska biznesowe, wymieniając wiedzę, współtworząc dobre praktyki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i propagując działania zgodne z ogólnoświatowymi standardami i lokalnym prawem.

pracowników tymczasowych rocznie
otrzymało pracę dzięki Jobhouse
kandydatów w bazie
projektów rekrutacyjnych zakończonych sukcesem
zadowolonych Klientów

Zespół

Agnieszka Borowa

Starszy Konsultant ds. Rekrutacji

Agnieszka Kaniewska

Konsultant ds. Sprzedaży

Alicja Błedowska

Specjalista ds rekrutacji

Martyna Ładkowska

Kierownik oddziału

Pracownik 1

Pani prezes

Aleksandra Długi

Dyrektor Finansowa

Barbara Słabicka-Łukasz

Starszy Konsultant ds. Rekrutacji

Anna Kozłowska

Młodszy Konsultant ds. Rekrutacji

Anna Wojewódzka

Kierownik Oddziału

Ewelina Mazurek

Specjalista ds. Rekrutacji

Iga Rustowska

Konsultant ds. Rekrutacji

Julia Okonek

Młodszy Specjalista ds. Administracji

Karolina Grunwald

Konsultant ds. Rekrutacji

Marta Jędrzejowska

Specjalista ds. Sprzedaży

Karolina Grunwald

Konsultant ds. Rekrutacji

Marta Jędrzejowska

Specjalista ds. Sprzedaży

Monika Lewandowicz

Starszy Konsultant ds. Rekrutacji

Paulina Frączek

Konsultant ds. Rekrutacji
Pokaż więcej zdjęć

Projekt: „Wdrożenie platformy B2B CRM/HRM w relacjach partnerskich firmy Jobhouse”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013, Oś Priorytetowa 8

„Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

 

 

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-22-108/14-00, Nazwa Beneficjenta: Jobhouse Sp. z o.o. , Wartość projektu: 227 500,00 PLN , Udział Unii Europejskiej: 135 362,50 PLN, Okres realizacji projektu: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

 

„Fundusze Europejskie- dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

 

 

Strony internetowe - odee.pl

Copyright 2016 – Jobhouse Sp. z o.o.