Aktualności

Zmiany w Kodeksie Pracy – o czym należy pamiętać?

W bieżącym roku ustawodawcy bardzo intensywnie pracują nad zmianami przepisów dot. m.in. podatków, RODO, ZUS czy BHP. Co tak naprawdę zmieniło się w przepisach i Kodeksie Pracy od stycznia 2019? Czy możemy mówić o rewolucji?

 

Dorota Blicharska, nasz Kierownik Działu Kadr i Płac, przygotowała zestawienie najważniejszych zmian, o których powinien pamiętać każdy kadrowy.

 

Zacznijmy od najnowszych zmian w Kodeksie Pracy, które weszły w życie 7 września 2019 roku. Czego dotyczy nowelizacja?

 

  1. Zmiany w świadectwie pracy - pracodawca wraz z końcem stosunku pracy zobowiązany jest przekazać pracownikowi informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz czasie, w którym możliwy jest jej odbior, jak również kiedy dokumentacja ulegnie zniszczeniu. Dodatkowo, wydłużone zostały terminy związane ze sprostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika, a także terminy odwołania do sądu w przypadku odmowy otrzymania sprostowania. Oba terminy zostały wydłużone z 7 do 14 dni.

 

  1. Szczególne uprawnienia dla członków rodziny pracownika – rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego (innych niż matka/ojciec) – w praktyce oznacza to, że taki urlop przysługuje także pracującym członkom najbliższej rodziny, dziadkowi, babci, bratu, siostrze. Osoby korzystające z ww. urlopów zostaną objęte ochroną przed zwolnieniem, a po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego będą mogły wziąć urlop wypoczynkowy.

 

  1. Mobbing – pracownik na skutek mobbingu może dochodzić od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy nie rozwiązał stosunku pracy. Do tej pory o odszkodowanie mogły ubiegać się wyłącznie osoby, które zwolniły się z pracy.

 

  1. Dyskryminacja i nierówne traktowanie – każde nierówne traktowanie pracownika, którego nie można uzasadnić obiektywnymi przyczynami, będzie uznawane za dyskryminację.

 

Co jeszcze zmieniło się w przepisach od początku roku? Sprawdźcie nasz krótki przegląd!

 

BHP - zmieniły się przepisy dotyczące szkoleń okresowych. Pracownicy administracyjno-biurowi nie muszą już odbywać szkoleń okresowych BHP jeśli ich pracodawcy są w 3. grupie ryzyka. Ponadto pracodawca, który zatrudnia do 50 pracowników otrzymuje rozszerzone uprawnienia tj. pełnienia zadań służby BHP.

 

Akta pracownicze – w związku z przepisami RODO został zmieniony wygląd oraz zawartość akt osobowych – aktualizacja formularzy, w tym kwestionariuszy, świadectw pracy i innych. W związku z RODO oraz zmianą dotyczącą przechowywania akt, ZUS wprowadził nowe druki: ZUS RIA i ZUS OSW.

 

Kadry i płace:

 

- Z początkiem roku zmieniły się m.in. wytyczne dot. formy wypłaty wynagrodzenia. Wypłata wynagrodzenia ma następować w formie bezgotówkowej, na wskazany przez pracownika numer rachunku bankowego. Jest to krok w stronę rozliczeń bezgotówkowych, który ma na celu umożliwienie większej transparentności transakcji pomiędzy pracodawcami, a ich pracownikami.

 

- Kolejna zmiana dotyczy skrócenia czasu przetrzymywania dokumentacji pracowników z 50 na 10 lat, a także możliwość prowadzenia oraz przechowywania tych akt w formie elektronicznej.

 

- W kwestiach ubezpieczeń ZUS nastąpiła zmiana w ulgach dla małych przedsiębiorców, którzy osiągają niewielkie przychody – mogą oni opłacać niższe składki społeczne niż dotychczas, poprzez wykorzystanie systemu opłacania składek „ZUS od przychodu”.

 

- Została wprowadzona ustawa dot. PPK, czyli Pracowniczych Planów Kapitałowych, w ramach której pracodawca, pracownicy oraz państwo wspólnie składają się na dodatkowe świadczenia emerytalne odkładając do PPK od 3,5% do nawet 8% wynagrodzenia. Od lipca 2019 roku każda firma zatrudniająca ponad 250 osób musiała zaoferować Pracowniczy Plan Kapitałowy. W określonych w ustawie terminach, obowiązek rozszerzony zostanie praktycznie na wszystkich pracodawców.

 

- Od 1 sierpnia obowiązuje nowa ustawa o podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia – osoby te zostały zwolnione z płacenia podatków, bez względu na to czy zatrudnione są w ramach umowy o pracę czy też zlecenie.

 

 

Co nas czeka w najbliższym czasie?

Od 1 października zostanie zwiększona kwota uzyskania przychodu (KUP) oraz zmniejszony podatek z 18% na 17% dla osób z pierwszego progu podatkowego.

 

 

Czy to już wszystkie zmiany w tym roku? Co nas czeka w 2020 roku? Śledźcie naszego bloga, będziemy Was informować o nadchodzących zmianach w przepisach!

 

 

 

Dorota Blicharska
Dorota Blicharska

Komentarze:

Nie dodano jeszcze komentarza

Dodaj komentarz:

Skontaktuj się z nami

Jobhouse Sp. z o.o.

al. Grunwaldzka 31

80-241 Gdańsk

 

tel. +48 58 58 58 072

fax. +48 58 58 58 073

 

e-mail: gdansk@jobhouse.pl

 

Dział Handlowy

Elżbieta Kryńska

kom. +48 882 196 394

elzbieta.krynska@jobhouse.pl

 

NIP: 957-107-20-55

REGON: 222017678

KRS: 0000493865

 

Wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 7097

Strony internetowe - odee.pl

Copyright 2016 – Jobhouse Sp. z o.o.